Bakgrund

Upphovskvinnan till Rosenmetoden heter Marion Rosen, 1914 - 2012.
Hon föddes i Tyskland men flyttade till USA och blev verksam där. Hon utvecklade Rosenmetoden i sitt arbete som sjukgymnast. I Sverige hade hon ett nära samarbete med Hans Axelson på Axelsons Gymnastiska Institut, idag Axelsons Institute, och höll den första svenska kursen 1982.

I Sverige sker idag utbildningen av Rosenterapeuter hos HumaNova.

Rosenterapeut Erik Landström. E-post: Erik Landström.
Copyright 2019© Firma Välbefinnande. Om Cookies.