Rosenmetoden

Rosenmetoden, Rosenterapi eller Rosenmassage

Ibland ser man benämningen rosenterapi eller rosenmassage. Inom utbildningen används dock begreppet Rosenmetoden.

Rosenmetoden är inte en terapi i den mening att man behandlar en viss sjukdom. Inte heller är det en massage där man går in och manipulerar kroppen. Istället är det en metod där man jobbar med hela människan och stödjer hennes möjligheter att uppmärksamma och bryta gamla mönster.

Spänningar

Rosenmetoden är en kroppsbehandling som syftar till att lösa upp kroniska spänningar i kroppen. Spänningar som ibland är omedvetna men som gör att vi begränsar oss psykiskt och fysiskt.

När vi blir stressade eller om ett stort ansvar läggs på oss drar vi gärna upp axlarna för att "orka med". För att hålla borta obehagliga upplevelser, anpassa sig till omgivningens krav eller behålla kontrollen över tillvaron är det lätt att vi på liknande sätt börja spänna våra muskler som ett skydd.

Om vi inte klarar av att ta hand om de bakomliggande känslorna så fortsätter kroppen att spänna sig även när den obehagliga händelsen är över. Spänningarna blir som en naturlig del av oss och många bär på så sätt med sig minnen av händelser ända från sin barndomen.

Behandling

Under behandlingen ligger klienten på en massagebänk. Terapeuten går igenom kroppen och använder sina händer för att kontakta spända områden för att tydliggöra dem för klienten. Därigenom får klienten en möjlighet att, i sin egen takt, bli medveten om sina spänningar och kunna släppa dem.

När en avspänning sker ges också en möjlighet för de bakomliggande känslorna att komma fram. Känslor som en gång var för starka för oss att ta hand om men som nu, med ett annat perspektiv och i en trygg miljö, ger kropp och känslor en möjlighet att mötas.

Klienten får på så sätt en möjlighet till ökad självkännedom. En ny insikt om gamla invanda mönster och nya möjligheter i livet kan fås.

Rosenterapeutens uppgift är att fungera som en katalysator och stödja klienten i sin process att utforska sig själv. Terapeuten ger därför inga råd eller gör några tolkningar om vad klienten bör göra. Istället utgår han från var klienten är i sin medvetenhet om sig själv. Terapeuten använder främst lätt beröring för att visa var spänningarna finns men använder även ord för att beskriva vad kroppen ger uttryck för och på så sätt tydliggöra för klienten vilka möjligheter hon har att förändra sitt sätt att förhålla sig till sig själv och sin omgivning.

Rosenterapeut Erik Landström. E-post: Erik Landström.
Copyright 2019© Firma Välbefinnande. Om Cookies.